Archives

گروه بندی برای نرم افزار فارسی onarcade

پلاگین ها بدون نظر

توضیحات گروه بندی برای نرم افزار فارسی onarcade :

این سیستم دارای بخش مدیریت گروه ها می باشد

می شود بی نهایت گروه ایجاد کرد و دسترسی های خاصی به گروه ها داد

رنگ گروه ها را تغییر داد و حداقل و حداقل امتیاز ممکن برای الحاق به یک گروه را تعیین کرد

می شود برای گروهای مدیریتی محدودیت ایجاد کرد به صورتی که کاربران با مدیریت محدود باشند و مثلا فقط دسترسی به ایجاد و ویرایش بازی داشته باشند.

تصاویر:

 

سایت های استفاده کننده:

akhjoonbazi.com

هزینه استفاده : ۱۵۰ هزار تومان  (این بخش در حال توسعه است و فروش متوقف شده است)

 

چهارشنبه، ۱۰ خرداد، ۱۳۹۱