Archives

تاریخ شمسی برای نرم افزار فارسی onarcade

پلاگین اعضای ویزه بدون نظر

 

تاریخ شمسی به درخواست مدیران سایت ها به این نرم افزار اضافه شد. این ساختار به صورت پلاگین است.

این ساختار برای تمامی اعضای سایت onarcade.ir رایگان خواهد بود.

برای دریافت و نصب این ساختار شمسی سازی تاریخ به ایمیل ما نامه ای با عنوان دقیقا زیر ارسال کنید.

دریافت شمسی ساز تاریخ نرم افزار onarcade : 

برای دریافت این افزونه در صورتی که لیسانس نرم افزار را دارید و عضو ویژه هستید می توانید به رایگان آن را با ارسال ایمیل تماس با ما دریافت کنید .